Opozycja zapędzona w „kozi róg”

1171
wyświetlenia

Radni poza prawem!

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o odrzuceniu skargi Rady Gminy Rzgów na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie nie udzielenia wójtowi Andrzejowi Grzeszczakowi absolutorium za 2011 rok.

Sąd uznał, że wiceprzewodniczący Rady nie może reprezentować tego gremium przed sądem administracyjnym, gdyż to należy do kompetencji przewodniczącego Rady Gminy. Podczas sesji 12 lutego radni przyjęli uchwały, aby przewodnicząca Rady wniosła w ich imieniu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO.

Wojewódzki Sąd administracyjny ogłosił wyrok oddalający skargę rzgowskiej opozycji na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego, który uznał, że Rada Gminy Rzgów niezgodnie z prawem podjęła w dniu 13 sierpnia 2012 roku uchwałę o odwołaniu Ewy Biernackiej z funkcji przewodniczącej. Sąd uznał, że wiceprzewodniczący Henryk Grabarek niezgodnie z prawem zwołał sesję w celu podjęcia takiej uchwały.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ