Opaski bezpieczeństwa dla słupeckich seniorów!

249
wyświetlenia

Od 1 kwietnia 2022 Miasto Słupca i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy realizują „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W ramach programu, 25 seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Miejskiej Słupca zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Odbiorcami opasek w pierwszej kolejności będą seniorzy, którzy objęci są usługami opiekuńczymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ