Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w mieście Słupca!

984
wyświetlenia

Gmina Miejska Słupca już wcześniej podejmowała działania związane ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej oraz ograniczaniem wydatków na usługi dystrybucji. Były to między innymi:

A. Do tej pory:
1. Montaż paneli fotowoltaicznych w trzech obiektach: Urząd Miasta, Pływalnia, SP3 (na łączną moc 80,16 kW)
2. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP.
3. Oświetlenie uliczne i drogowe:
1) energooszczędnymi lampami LED oświetlane są: ul. Warszawska, Al. 1000-lecia (do ronda Róża), ul. Traugutta, ul. Kopernika, ul. Powstańców Wlkp., ul. Leśna, ul. Batorego, ul. Jana Kazimierza, ul. Przemysła II, ul. Wł. Łokietka, ścieżka rowerowa Słupca-Strzałkowo; parking przy Pływalni Miejskiej,
2) ul. Warszawska (część ulicy) i Al.1000-lecia (do ronda Róża) – po godz. 23.00 redukowane jest natężenie prądu o 30%;
3) ul. Powstańców Wlkp. – po godz. 23.00 wyłączana jest co druga lampa;
4) ul. Kopernika – o 23.30 – wyłączane są górne lampy;
5) ulice Gajowa, Koszucka, Parkowa – oświetlenie wyłączane od godz. 23.00
6) Promenada – lampy solarne
7) Ul. Przemysłowa – lampy solarne ( 2 szt.)
4. Optymalizacja kosztów – działania związane z ograniczeniem wydatków na usługi dystrybucyjne energii elektrycznej polegające między innymi na:
1) zamówieniu mocy umownej dostosowanej do faktycznych potrzeb jednostki w poszczególnych okresach rozliczeniowych;
2) zastosowaniu wielostrefowej grupy taryfowej dopasowanej do zużycia energii czynnej w określonych godzinach doby;
3) instalowaniu układów kompensacji pozwalających na zmniejszenie zużycia energii biernej (jeśli istnieje takowa konieczność).
Już w 2021r. na obiekcie Krytej Pływalni zoptymalizowaliśmy dobór mocy umownej do faktycznego zapotrzebowania obiektu poprzez zmniejszenie mocy zamówionej z 270 kW na 118 kW, co w skali całego roku przynosi oszczędności rzędu 38.000,- zł netto (do tego bezinwestycyjnie).
Pozostała część obiektów Miasta jest w trakcie analizy pod kątem optymalnego doboru parametrów technicznych na części dystrybucyjnej energii.
Powyższe działania już zaczęły przynosić wymierne oszczędności w budżecie miasta, co finalnie może posłużyć do przyszłościowego sfinansowania planowanych kolejnych inwestycji w rozwiązania OZE (np. budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej). Obrazując dodatkowo aktualną sytuację na rynku energetycznym poprzez widoczny, drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, kierunek inwestowania w rozwiązania OZE jest kierunkiem właściwym i zarazem przyszłościowym.
B. Rozważamy:
1. Wygaszanie oświetlenia na części ulic w godz. od 24:00 do 05:00.
2. Niedoświetlanie niektórych budynków użyteczności publicznej będących własnością Miasta.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta na podstawie otrzymanych pism przygotowują programy oszczędnościowe proponowane do wdrożenia w kierowanych jednostkach.
3. Rozważamy ograniczenie oświetlenia świątecznego.
4. Ponadto w dniu 04 października na posiedzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego mają zostać omówione inne możliwości oszczędzania energii elektrycznej wspólne dla wszystkich gmin Powiatu Słupeckiego.

1 KOMENTARZ

  1. Rozważmy też oświetlanie budynków sakralnych. Po co je oświetlać ? Za pieniądze wszystkich podatników, niechodzących do tego przybytku też ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ