Ogłoszono przetarg na remont drogi Giewartów – Siernicze Małe

621
wyświetlenia

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił kolejny przetarg, tym razem na „Remont drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Giewartów – Siernicze Małe” na długości odcinka – 4 600,00m:

Zakres robót obejmuje:
– frezowanie bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni,
– rozbiórkę całej konstrukcji,
– wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża,
– ulepszenie podłoża poprzez jego stabilizację cementem na miejscu,
– ułożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa i żużla wielkopiecowego z wcześniejszej rozbiórki,
– ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
– ułożenie warstw bitumicznych w odniesieniu do pierwotnej niwelety drogi,
– wykonanie remontu wszystkich ciągów dla pieszych,
– wykonanie zjazdów,
– wykonanie przepustów zgodnie z przedmiarem robót.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Oferty należy złożyć do 21 listopada.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ