Odwołano Rafała Spachacza z funkcji dyrektora słupeckiego szpitala!

936
wyświetlenia

Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 1 czerwca br. p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy p. dr Rafała Spachacza.

Koncepcja zarządzania SP ZOZ w Słupcy prezentowana przez Pana Rafała Spachacza stała się odmienna od oczekiwanej przez Zarząd Powiatu, a tym samym uznano, że wyczerpała się formuła współpracy z obecnym pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy.
Szczególne rozbieżności dotyczą uruchomienia działalności w obiekcie szpitalnym oddanym do użytkowania w dniu 20 kwietnia 2020 r., realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunku kosztów, realizacji obowiązków wynikających ze sposobu tworzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, oraz innych norm zarządczych w SP ZOZ.
Zważywszy na fakt, iż w trybie nadzoru, Starostwo, jako organ prowadzący sprawuje pieczę nad prawidłowością:
1) wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego,
2) zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
3) zapewnieniem ciągłości udzielania świadczeń, a w tym realizacji zadań związanych z dostosowaniem zasobów, wykorzystaniem adekwatnie do potrzeb zdrowotnych populacji, koniecznym jest dokonanie zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy, bowiem zakończona i przekazana inwestycja w postaci obiektu szpitalnego nie została uruchomiona, a brak racjonalnych i zdecydowanych działań ze strony pełniącego obowiązki dyrektora skutkuje niemożnością świadczenia usług medycznych w zakresie jaki założono przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie szpitala.

Przedstawiane kilkakrotnie przez Pana Rafała Spachacza kosztorysy wyposażenia nowego obiektu zawierały ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach. Tym samym działanie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ, utrudniało Zarządowi powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala.
Zastrzeżenia organu prowadzącego dotyczą również wewnętrznych regulacji w podmiocie tj. regulaminów, procedur wymaganych prawem. Przedstawiony na żądanie Starosty w trybie nadzoru zbiór norm wewnętrznych był niekompletny, a szereg regulacji oparty był o nieaktualne przepisy prawa.
W ostatnim czasie działania pełniącego obowiązki dyrektora skupione były na walce z COVID, z pominięciem bieżących działań zarządczych. SP ZOZ w Słupcy nie wdrożył w pełnym zakresie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie aktualizował zatwierdzonego wcześniej planu naprawczego, co jest zaniedbaniem pełniącego obowiązki.
Jednocześnie Zarząd Powiatu powierzył z dniem 2 czerwca br. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ dr Maciejowi Sobkowskiemu do czasu wyłonienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powierzenia pełnienia obowiązków.

Dr n. med. Maciej Sobkowski – ur. 10.10.1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu.

Nowy dyrektor SP ZOZ Słupca

W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala.
Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym G-P w Poznaniu.

9 KOMENTARZE

 1. Argumenty uzasadniające odwołanie Dyrektora Spachacza wyssane z palca .. „niezależny ekspert” mógł się bardziej postarać. Wyszło jak zwykle czyli Pan starosta mija się z prawdą:
  1. Nowy budynek szpitala został przez inwestora – Powiat Słupecki przekazany jednostronnym aktem prawnym w użytkowanie SPZOZ w Słupcy w lutym 2021 r. Budynek ten nie mógł być więc wcześniej użytkowany przez Szpital gdyż Szpital nie miał do niego żadnego tytułu prawnego.
  2. Dyrektor SPZOZ sprzeciwiał się przejęciu nowego budynku szpitala ze względu na liczne i istotne zastrzeżenia co do jakości wykonania i zgodności z dokumentacją projektową. Uwagi i zastrzeżenia pozostały bez odpowiedzi ze strony zarówno inwestora jak i wykonawcy.
  3. Nie ma możliwości świadczenia usług w nowej części szpitala gdyż, pomijając liczne wady jakościowe, stoi ona pusta. Projekt przewidywał jedynie wykonanie murów bez rozstrzygnięcia problemu ich wyposażenia.
  4. Szacunkowa wycena niezbędnego wyposażenia wykonana przez pracowników szpitala miała odzwierciedlenie w realnych cenach i opierała się na rozeznaniu rynku i skompletowania stosownych ofert cenowych. Starosta mógłby podać dane tego niezależnego eksperta, który weryfikował wycenę … mam wrażenie, że była to Kancelaria Doradcza, z którą Starosta zawarł umowę i wypłacił „stosowne” wynagrodzenie
  5. Najwyższa Izba Kontroli, która prowadziła kompleksową kontrolę SPZOZ w Słupcy od października do grudnia 2020 r. nie miała żadnych zastrzeżeń do regulacji wewnętrznych szpitala oraz sposobu prowadzenia bieżącego nadzoru i kontroli zarządczej w Szpitalu. Efektem pracy NIK jest wystąpienie pokontrolne, które chwali Dyrektora oraz kadrę kierowniczą ze zaangażowanie, profesjonalizm i jakość wytworzonych dokumentów.

  Trochę dziwię się, że media lokalne nie drążą tematu przekazania nowego budynku szpitala ….

 2. A ja trochę podjudzę, zamieszam i pojątrzę. Podpowiem co napisać a potem ucieknę. Pracy to ja nie lubię, wolę po lesie chodzić bądź kury hodować ale w mieszaniu jestem pierwsza i nikt się nie domyśli, że to ja. Od lat to robię i wszyscy to wiedzą tylko każdy nie ma odwagi a wszyscy mówią i potępiają. Niech inni się nie domyślą, że ja mieszam bo przecież sama nic nie mówię ale zadyma to moja specjalność. Uwielbiam gdy zamęt i się coś dzieje. Zgadnijcie kim jestem i jakie mam cele.

 3. Pan Bartkowiak odwołaniem Dyrektora Spachacza chyba chciał odciągnąć od siebie prawdziwe problemy np. z kwestiami prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji z budżetu państwa za 2019 r. i 2020 r., które wydatkował na doposażenie Szpitala …

 4. Jeśli wie się coś o nieprawidłowościach lub popełnieniu czynu zabronionego, to zgłasza się informacje odpowiednim organom, a nie manipuluje opinią publiczną na forach internetowych.

 5. Jakim trzeba być bezwzględnym człowiekiem, żeby wykorzystać do końca, bez reszty osobę zarządzającą szpitalem covidowym a dzień po powrocie do normalnego funkcjonowania – zamiast podziękowania czy tortu przyjechać z wypowiedzeniem i uśmieszkiem przyklejonym do ust. Wstyd panie Bartkowiak. Wpierw pan zabiegał o szpital jednoimienny a potem gdy to się już stało niewygodne to się pan „schował”. Wstyd ogromny. Zarówno dla pana jak i pana żony Natalii Bobrowskiej Bartkowiak, która panu codziennie w sprawach ZOZU doradza. My w szpitalu wiemy wiele o zachowaniach pani Bobrowskiej-Bartkowiak i pamiętamy !!!

 6. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

 7. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ