Odpust zupełny w Słupcy

1116
wyświetlenia

11 października rozpoczął się Rok Wiary a razem z nim ogłoszono warunki, jakie należy spełnić by uzyskać odpust zupełny. W naszym mieście będzie można to uczynić w Sanktuarium Krzyża Świętego (parafia p.w św. Leonarda).

Żeby uzyskać odpust zupełny należy spełnić kilka warunków: gdy w Roku Wiary wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych, za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych, w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary, w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary nawiedzą miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

Więcej w najnowszym  wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ