Od 17 września nowe stawki mandatów dla kierowców! Podwójne mandaty za recydywę!

204
wyświetlenia

Nowe stawki mandatów zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. O sto procent wzrosną stawki mandatów karnych za przekroczenie prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, nieustępowanie pieszym na przejściach. Uwaga! Od 17 września 2022 wprowadzone zostaną kary za recydywę.

Lista takich uchybień wraz z przewidzianą za nie kwotą mandatu (po lewej stronie kwota podstawowej kary, a po prawej mandat w warunkach recydywy).

WYKROCZENIA OBJĘTE RECYDYWĄ
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500/3000Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 1500/3000
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 1500/3000
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500/3000
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500/3000
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500/3000
– Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500/3000
– Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500/3000
– Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500/3000
– Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500/3000

B. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
– o 31–40 km/h 800/1600
– o 41–50 km/h 1000/2000
– o 51–60 km/h 1500/3000
– o 61–70 km/h 2000/4000
– o 71 km/h i więcej 2500/5000
E. Wyprzedzanie
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 1000/2000
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000/2000
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 1000/2000
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000/2000
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000/2000
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000/2000
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany 1000/2000
8) określonego znakiem drogowym 1000/2000
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000/2000

F. Przecinanie się kierunków ruchu
– Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000/4000
– Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000/4000
– Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2000/4000

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
1) kierującego pojazdem mechanicznym 1500/3000

Bez zmian pozostaje jednak zapis mówiący, że przy jednym wykroczeniu maksymalny wymiar mandatu może wynieść 5000 zł. Jeśli dochodzi do zbiegu wykroczeń, czyli jednoczesnego złamania kilku przepisów (np. wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych ze zbyt wysoką prędkością), kara nie może zaś przekroczyć sumy 6000 zł.

Punkty karne
Uzupełnieniem instytucji recydywy drogowej będą zmiany w kwestii punktów karnych. Tu 17 września 2022 kierowców również czeka prawdziwe trzęsienie ziemi. Statystyki, które pod względem bezpieczeństwa drogowego plasują nas jedynie przed Rumunią i Bułgarią, pokazują jednak, że takie tąpnięcie jest nam potrzebne. Oby na nim się nie skończyło.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ