Nowy dyrektor ostrożnie o planach rządzenia słupeckim szpitalem. Czy jeżeli odwołany dyrektor wygra ze starostą będzie dwóch dyrektorów?

1143
wyświetlenia

Nie można się dziwić ostrożnym i wyważonym wypowiedziom p.o. dyrektora Macieja Sobkowskiego powołanego na miejsce odwołanego z dnia na dzień i bez uprzedzenia Rafała Spachacza. Nikt nie potrafi powiedzieć kto będzie rządził słupeckim szpitalem.

Przyczyną jest fakt zaskarżenia uchwały zarządu powiatu podjętej w pośpiechu w niepełnym składzie, bez radnej Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej. Nowo powołany dyrektor został postawiony w bardzo niezręcznej sytuacji. Odwołany dyrektor Rafał Spachacz dodatkowo zapowiada sprawę sądową ze starostą o nieprawne odwołanie, a z tego co możemy się jedynie domyślać, proces może okazać się bardzo złożony i może się okazać, że przyczyną odwołania niekoniecznie jest brak porozumienia a inne sprawy o których może się dowiemy.
Nad działaniami starosty wisi również w perspektywie ewentualne postępowanie wyjaśniające z Urzędu Wojewódzkiego w trybie postępowania nadzorczego spowodowane zaskarżeniem uchwały o odwołaniu Spachacza.
Jak mówią bliżsi sprawie pracownicy, zarówno starosta powiatu Jacek Bartkowiak, jak i odwołany bez uprzedzenia p.o. Rafał Spachacz są bardzo pewni siebie.
Prawdziwą przyczynę tak absurdalnie przeprowadzonej zmiany na stanowisku dyrektora ważnej powiatowej placówki być może poznamy podczas rozpraw sądowych.
Obserwującym cały konflikt pozostają tylko domysły personelu, na którym takie działania starosty sprawiają wrażenie, że argumenty w uzasadnieniu odwołania mają przykryć drugie dno całej sprawy.
Jedyne co zwróciło naszą szczególną uwagę, poza odparciem zarzutów starosty Jacka Bartkowiaka wobec siebie, a co podczas pożegnania z personelem powiedział na razie jeszcze nie wiadomo czy na pewno poprawnie odwołany Rafał Spachacz było zdanie” To że zostałem odwołany , a nowy dyrektor powołany na stanowisko p.o. bez procedury konkursowej jest dostatecznie wymowne”.

Ostrożna wypowiedź aktualnie powołanego przez starostę p.o. dyrektora Macieja Sobkowskiego

Nowego dyrektora udało nam się poprosić o kilka słów na temat jego strategii dotyczącej zagospodarowania nowego skrzydła słupeckiego szpitala. Pan Maciej okazał się bardzo merytoryczny i słusznie w tej sytuacji ostrożny. Sprawiał wrażenie lekko zaskoczonego niejasna sytuacją o której dowiadywał się co godzinę trochę więcej. W luźnej rozmowie podkreślił, że jest absolutnie apolityczny i czuło się, że mówi prawdę. Bardzo go ucieszyła informacja, że pożegnanie dyr. Spachacza nie było nawoływaniem personelu do buntu i jak sam określił odbyło się z klasą. Jakby panowie dyrektorzy nie mieli sobie nic za złe. Ale to tylko nasze subiektywne odczucia.

Zapytaliśmy o ewentualna wizję na zagospodarowania nowej części szpitala.
Podchodzimy do tego w sposób sukcesywny. Będziemy etapami oddawać kolejne pomieszczenia tego obiektu do użytkowania. W pierwszej kolejności chcemy przenieść ze starej części szpitala Izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i planujemy również Intensywną Opiekę Medyczną.
W drugiej kolejności myślę, że będziemy przenosić Oddział Położniczo-Noworodkowy, żeby pacjentki powiatu słupeckiego mogły rodzić w bardziej komfortowych warunkach.
A pieniądze na sprzęt, który jest niezbędny do uruchomienia tych oddziałów?
W chwili obecnej trwa szacowanie wartości niezbędnego sprzętu tak jak wspomniałem będziemy to realizować sukcesywnie zdobywając środki finansowe z zewnętrznych źródeł. Jest kilka możliwości pozyskania takowych środków. Może uda się również coś sfinansować ze środków własnych szpitala. Sądzę, że jeżeli chodzi o cały trakt porodowy to akurat nie mówimy o jakichś dużych kwotach.
Większe kwoty będą potrzebne na realizację trzeciego etapu czyli przeniesienia poszczególnych oddziałów do nowego obiektu. Mam na myśli Oddział Operacyjny, Blok Operacyjny. Tam będą potrzebne największe pieniądze, żeby móc w pełni oddać to do użytkowania.
Pierwsze dni pana pobytu w Słupcy.
Bardzo się cieszę i dziękuję za tak miłe przyjęcie. Pochodzę z Poznania. Personel jest bardzo pomocny i pomaga mi wdrażać się w te wszystkie arkana związane z funkcjonowaniem szpitala. Obecnie trwa głęboka analiza stanu faktycznego, która zajmie mi jeszcze trochę czasu. Tak, żeby móc podejmować racjonalne decyzje związane z gospodarką finansowo – materiałową w tym szpitalu.

Piotr Stróżyk

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ