Now(oczesn)e przedszkole

1357
wyświetlenia

We wrześniu przyszłego roku w Strzałkowie zostanie otwarte Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi. Idea jego uruchomienia wynika przede wszystkim z potrzeb mieszkańców społeczności lokalnej ? mówią założyciele.

 Badania naukowe potwierdzają, że okres edukacji przedszkolnej jest dla dziecka decydujący i ma znaczny wpływ na jego dalszy rozwój i wzrost szans edukacyjnych. Niestety w 2011 roku jedynie co czwarte dziecko w naszym powiecie uczęszcza do przedszkola. Dlatego też bardzo istotnym jest zapewnienie odpowiedniej edukacji przedszkolnej dla jak największej liczby dzieci, a w szczególności dzieci z dysfunkcjami. Winna to być edukacja na bardzo wysokim poziomie, umożliwiająca wielofunkcyjny rozwój dziecka, kontakty z grupą rówieśniczą, przygotowująca do edukacji szkolnej. Stąd też zrodził się pomysł uruchomienia takiego przedszkola w gminie Strzałkowo ? mówi Ewa Kanabus-Koszal. Jak informują założyciele placówki potrzebę taką zauważyły także lokalne władze samorządowe na czele z wójtem gminy ? Dariuszem Grzywińskim, który okazał ogromne wsparcie organizacyjne oraz pomoc merytoryczną ze strony pracowników Urzędu Gminy w trakcie m.in. prowadzenia działań przygotowawczych do uzyskania pozwolenia na budowę, czy tez rejestracji przedszkola. Za dotychczasową pomoc bardzo serdecznie dziękujemy ? dodaje Ewa Kanabus- Koszal.

Przedszkole będzie mieściło się w nowym, przestronnym i pozbawionym barier architektonicznych budynku. Niezmiernie ważnym aspektem w działalności naszej placówki będzie integracja społeczna z dziećmi dotkniętymi dysfunkcjami. Zamierzamy utworzyć cztery grupy, w tym co najmniej dwie integracyjne, do których uczęszczać będą zarówno dzieci pełnosprawne, jak i dzieci z dysfunkcjami ? tłumaczy Ewa Kanabus-Koszal. Specjalnie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych ruchowo zostanie zamontowana winda. Ponadto każda grupa będzie posiadała swoją salę z łazienką, a dodatkowo dzieci będą miały do dyspozycji salę do zajęć indywidualnych oraz dużą salę gimnastyczną. Ze względu na rodziców, którzy niejednokrotnie pracują w znacznej odległości od miejsca zamieszkania przedszkole będzie najprawdopodobniej otwarte dla dzieci już od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych, co najmniej dziesięć godzin dziennie, od 6:00 ? 18:00. Za dodatkową opłatą przedszkole będzie także czynne w soboty.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ