Nowe posterunki policji w powiecie słupeckim

501
wyświetlenia

W czwartek 12 października 2023 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zostało podpisane porozumienie intencyjne w sprawie współpracy dotyczącej powstania nowych posterunków policji w Powidzu i Ostrowitem.

Stronę policyjną reprezentowała Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Violetta Mójta i Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, a stronę samorządową Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski wraz z Zastępcą Małgorzatą Wesołowską.

Porozumienie stanowi wyraz woli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i samorządów Gminy Ostrowite i Gminy Powidz do zgodnego współdziałania w celu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej i dbałości o porządek publiczny.

Utworzenie nowych posterunków to odpowiedź na wnioski i oczekiwania mieszkańców oraz włodarzy gmin. Samorządy zobowiązały się do użyczenia lokali. Strona policyjna zapewnia obsadę etatową posterunków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ