Niepewna sytuacja w Kosewie

1580
wyświetlenia

Pod znakiem zapytania stoi dalszy byt znajdującego się w Kosewie (gm. Ostrowite) Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku ze zmianą zasad finansowania tego typu placówek przez rząd, nad placówką zawisła groźba jej likwidacji.

Działający w Kosewie Zespół Placówek Wspierania Rodziny ?SZANSA? składa się w dwóch podmiotów. Pierwszy z nich to dom dla dzieci i młodzieży, działający jako placówka opiekuńczo wychowawcza. Podopieczni to nieletni z wyrokiem sądu rodzinnego, uczący się okolicznych szkołach.
Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce pobytu dla dorosłych osób, niezaradnych życiowo. Ośrodek utrzymuje państwo poprzez fundusze przekazywane przez wojewodę samorządowi powiatowemu, który ośrodkiem administruje. Dotychczas wojewoda finansował gotowość placówki do przyjęcia pensjonariuszy na pobyt dzienny i nocny. Niestety od nowego roku system finansowania zmienił się i pieniądze będą przekazywane tylko za rzeczywiste ?obłożenie? ośrodka pensjonariuszami.
Dla samorządu powiatowego to nie lada kłopot. – Przepisy mówią o tym, że pobyt stały całodobowy danej osoby może przebiegać przez osiem miesięcy w roku. Pozostałe cztery miesiące powinna finansować gmina, z terenu której pochodzi dana osoba. Zmiana systemu finansowania ŚDS przez wojewodę sprawia, że przy tej samej obsadzie personelu ośrodka (16 osób) spada gwałtownie dotacja rządowa, co zaczyna generować straty ? informuje starosta Mariusz Roga.
Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ