Nie chcą farm wiatrowych i biogazowni

1108
wyświetlenia

Niedzielne konsultacje społeczne sołectwa Cienin Zaborny przyniosły odpowiedź na bardzo ważne pytanie, a mianowicie czy tamtejsi mieszkańcy są otwarci na pobudowanie urządzeń, wpisanych jako Odnawialne Źródła Energii.

Każdy mieszkaniec, który odwiedził świetlicę w Cieninie Zabornym otrzymał kwestionariusz, na którym widniały pytania:

„Czy zgadza się Pan/Pani na lokalizację niżej wymienionych rodzajów odnawialnych źródeł energii w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny” i pięć podpunktów, przy których należało zaznaczyć znakiem „X” TAK lub NIE dla pozycji: energie wiatru (farmy wiatrowe), energia słońca (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne), energia geotermalna, energia wody i biogazownia.

Więcej w najnowszym wydaniu „Głosu Słupcy”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ