Można składać wnioski na zakup węgla kamiennego w gminie Ostrowite!

219
wyświetlenia

Gmina Ostrowite przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r. Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Wskazana cena nie obejmuje transportu węgla z miejsca składowania, zlokalizowanego na terenie Gminy Ostrowite do gospodarstwa domowego, jak również nie obejmuje workowania.

Do zakupu węgla kamiennego po w/w cenie uprawniona jest osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy, bądź spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania. Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupu po cenie preferencyjnej wynosi 1,5 t do dnia 31.12.2022 r. oraz 1,5 t od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r . Zakup następować będzie na podstawie wniosku, którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej Gminy www.ostrowite.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wcześniejsze deklaracje dotyczące zakupu węgla miały charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią podstawy do zakupu węgla po cenie preferencyjnej. Koniecznym jest złożenie wniosku o zakup węgla.

Zamieszczony formularz wniosku dotyczy zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 i obejmuje łącznie 3 t. Nie złożenie wniosku o zakup węgla do 31.12.2022 r. w ilości dot. tego okresu tj. 1,5 t spowoduje brak możliwości zakupu tejże ilości węgla w roku 2022, wtedy zakup węgla po 1 stycznia 2023 r., możliwy będzie wyłącznie w ilości przewidzianej na 2023 r. tj. 1,5 t., po złożeniu wniosku.

Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Spółdzielni Socjalnej „Razem dla środowiska” z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Zachodniej 8A. Węgiel składowany będzie luzem, a jego odbiór następować będzie z punktu zlokalizowanego w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2A (dawny plac GS). O terminie zakupu węgla Urząd Gminy poinformuje telefonicznie lub e-mailowo. Płatność za zakupiony węgiel będzie następować w kasie Urzędu Gminy tylko gotówką lub kartą płatniczą. Po uiszczeniu opłaty faktura z potwierdzeniem zapłaty, stanowić będzie podstawę do odbioru węgla.

pdf
kurenda
Typ: pdf Rozmiar: 0.5 Mb
docx
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb
pdf
wniosek
Typ: pdf Rozmiar: 1.18 Mb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ