Może dojść do odwołania starosty powiatu!

1462
wyświetlenia

W związku z konfliktem pomiędzy odwołanym 1 czerwca p.o. dyr. SP ZOZ Słupca Rafałem Spachaczem a starostą powiatu Jackiem Bartkowiakiem może dojść do odwołania Zarządu Powiatu, a co za tym idzie do odwołania samego starosty.

Tym razem odwołanie starosty powiatu Jacka Bartkowiaka jest bardziej prawdopodobne niż kilka miesięcy temu. Z powodu konfliktu mającego swoje źródło w problemach związanych z nowym skrzydłem słupeckiego szpitala, którego skutkiem było odwołanie dyrektora, z dnia na dzień układ sił wśród radnych powiatu uległ zmianie na korzyść opozycji.
Aktualnie jest 11 głosów przeciw Zarządowi i może dojść na najbliższej sesji Rady Powiatu pod koniec czerwca, do nieudzielenia zarządowi absolutorium. Taka sytuacja będzie skutkowała kolejnym głosowaniem pod koniec lipca na kolejnej sesji o odwołanie Zarządu Powiatu Słupeckiego. Jeżeli i tym razem obecna, jedenastoosobowa „nowa” opozycja zagłosuje za odwołaniem zarządu, wtedy podczas kolejnej sesji, pod koniec sierpnia lub na specjalny wniosek radnych po 7 dniach zostanie zwołana sesja specjalna, na której radni będą już głosować za odwołaniem starosty powiatu słupeckiego Jacka Bartkowiaka.
O tym czy obecnie licząca wystarczające 11 głosów do odwołania starosty przetrwa i odwoła ze stanowiska od pewnego czasu dość kontrowersyjnego włodarza przekonamy się w ciągu najbliższych trzech sesji Rady Powiatu.
Czy radni, którzy nie stanowią jedności pod względem przynależności partyjnej bądź klubowej potrafią potem zgodnie wybrać nowy zarząd i starostę , jeżeli do tego dojdzie tego nie da się przewidzieć. Pozostaje mieć nadzieję, że skoro większość radnych chce zmienić władzę, to zrobią to rozsądnie nie narażając mieszkańców miasta Słupca i powiatu słupeckiego na niepotrzebne napięcia. Oby wszystko zakończyło się zgodą i spokojem. Tego wszyscy rozsądni mieszkańcy by z cała pewnością chcieli.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ