Mecenas Barabasz pouczał prasę, wójta i radnych

1295
wyświetlenia

Dyrektor Elżbieta Gonicka nie była obecna na sesji w trakcie omawiania punktu dotyczącego stanu realizacji zadań szkolnych na terenie gminy. Pojawiła się wraz z pełnomocnikiem dopiero w dalszej części obrad, chcąc odnieść się do orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej i stawianych wcześniej wobec niej zarzutów dotyczących remontu sanitariatów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orchowie.

Na temat sprawy pisaliśmy szerzej wielokrotnie na łamach Głosu. Regionalna Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dnia 20 września 2011 r. wydała prawomocne orzeczenie, w którym uznała Elżbietę Gonicką winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Komisja na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie dopatrzyła się jednak w działaniu dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego celowego zamiaru popełnianych jej czynów i m.in. na tej podstawie odstąpiła od wymierzenia kary.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ