MDK Słupca – Chcą kupić projektor cyfrowy laserowy i wymienić ekran projekcyjny!

226
wyświetlenia

Miejski Dom Kultury w Słupcy złożył dwa wnioski do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej: na zakup projektora cyfrowego laserowego dla kina Sokolnia na kwotę 288 900 złotych oraz na wymianę ekranu projekcyjnego na kwotę 25 500 złotych.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków od 16 do 20 maja 2022 r. przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, Miejski Dom Kultury w Słupcy ma możliwość w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2022, Rozdział 4 Program Operacyjny – IV Rozwój kin, Priorytet II Cyfryzacja kin, złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu nowego projektora kinowego laserowego do wyświetlania filmów w kinie Sokolnia. Na okoliczność powyższego Dyrektor MDK, Pani Anita Kubicka, wystąpiła z prośbą o wprowadzenie do budżetu Gminy Miejskiej Słupca zadania ”Zakup projektora kinowego laserowego dla Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – kina Sokolnia” i zabezpieczenia w miejskim budżecie na ten cel kwoty 189 807,30 zł. Wniosek jest przygotowany, znalazł odzwierciedlenie w projekcie uchwały zmieniającej budżet, czeka więc na decyzję Wysokiej Rady o zapewnieniu wkładu własnego. Obecny projektor ma już jedenaście lat, jest już mocno wyeksploatowany. Koszty zakupu projektora kinowego laserowego są następujące: koszt nowego projektora laserowego wynosi 355 347,00 zł brutto, a 288 900,00 zł netto, z czego z dofinansowania Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej można pozyskać maksymalnie 50% wartości netto, tj. kwotę 144 450,00 zł; 10%, czyli kwotę 21 089,70 zł zabezpieczyć należy w budżecie jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, czyli w budżecie MDK Słupca, natomiast 40%, czyli kwotę 189 807,30 zł zabezpieczyć powinna jednostka samorządu terytorialnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ