Lekcja otwarta ekonomii w SP Koszuty!

492
wyświetlenia

W dniu 20 kwietnia uczniowie klasy 8 i 7 uczestniczyli w lekcji otwartej on-line łączącej ekonomię z matematyką z aspektami życia codziennego dotyczącymi oszczędzania w banku.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP. Lekcja miała charakter otwarty, uczestniczyli w niej również dyrektor szkoły i nauczyciele.
Celem przeprowadzonej lekcji było zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z oszczędzaniem i inwestowaniem, poznanie różnych form oszczędzania i inwestowania, uświadomienie uczniom korzyści z oszczędzania w bankach. Podczas lekcji uczniowie poznali pojęcia ekonomiczne: oszczędzanie, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, fundusz inwestycyjny, przelew, oprocentowanie zmienne i stałe, odsetki, kapitalizacja odsetek, procent składany, inflacja, tzw. podatek Belki.
Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jak można lokować pieniądze w banku, analizowali różne formy oszczędzania i inwestowania na podstawie przykładowych ofert banku. Obliczali odsetki z różnych lokat i wybierali najkorzystniejszą lokatę. Obliczali także kwoty odsetek na koncie oszczędnościowym. Dyskutowali i omawiali zalety i wady tych form oszczędzania, uświadamiając sobie korzyści z oszczędzania w bankach. Podsumowaniem lekcji był quiz „Co wiesz o oszczędzaniu?”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ