Lądek, Ostrowite – Ogłoszenie dla zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach!

573
wyświetlenia

Gmina Lądek

W celu dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, Urząd Gminy w Lądku zwraca się do Państwa o zgłaszanie do dnia 24 października br. do godz.14:30 (poniedziałek) chęć zakupu węgla.

Zapotrzebowanie na węgiel wg. załączonego wniosku można składać w następujący sposób:
– osobiście w Urzędzie Gminy w Lądku, pokój nr 3 lub sekretariat;
– telefonicznie: nr. 63 276 35 12 lub 63 276 38 86, 63 276 38 88;
– e-mail: gmina@gminaladek.pl;
– u Sołtysa swojego sołectwa;

Uwaga! zgłoszenie służy celom poglądowym.

Zakupu węgla można będzie dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu, po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie trafiła pod obrady Senatu.
Zebrane deklaracje pozwolą oszacować potencjalne zapotrzebowanie na paliwo stałe dla mieszkańców Gminy Lądek.
Zgłoszenie wstępnej deklaracji zakupu węgla nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku i spełnieniem kryteriów. Wójt Gminy Lądek

Gmina Ostrowite

w związku z potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, Wójt Gminy Ostrowite prosi osoby zainteresowane o zgłaszanie do dnia 24 października br. (tj. poniedziałku) chęci zakupu węgla, telefonicznie na numer 63 2765160 lub drogą elektroniczną na adres ugmostrowite@post.pl z podaniem ilości i rodzaju węgla.

Uwaga: zgłoszenie służy celom poglądowym. Zakupu węgla można będzie dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Interesanta, po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie projektu.

Jednocześnie informujemy, że wg założeń projektu ww. ustawy:
– Maksymalna cena węgla może wynosić 2000 zł.
– Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ