Kronika cennym źródłem informacji

1606
wyświetlenia

Zapewne niejednokrotnie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dokumentowanie i przechowywanie poszczególnych faktów, zdjęć, nawet wycinków z gazet. Jak jednak wygląda taka dokumentacja od strony technicznej, aby po latach miała jakikolwiek sens?

23 marca w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyło się seminarium,  pt. „Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była cennym źródłem informacji”, które poprowadził Piotr Gołdyn – konsultant ds. doradztwa programowo-metodycznego CDN w Koninie.

Przy okazji seminarium, odbyła się promocja książki Piotra Gołdyna „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”. Książka ta powstała na podstawie zapisów w kronikach szkolnych. Nic dziwnego, że jej promocja towarzyszyła temu seminarium.

Utrwalanie ważnych wydarzeń związanych z działalnością placówek oświatowych działało za pośrednictwem kronik. Opisy zamieszczane w kronikach, po latach stają się ważnym źródłem informacji, dotyczącym historii szkolnictwa i oświaty. Materiały zamieszczane w kronikach mogą posłużyć przy opracowywaniu monografii szkół, czy tworzeniu innych publikacji i charakterze naukowym.

Jak zatem powinno „robić” się kronikę? Prowadzący seminarium wskazał na kilka przydatnych wskazówek, aby cały proces zakończył się powodzeniem, np. wydarzenia spisywane chronologicznie w każdym roku szkolnym, które warto zapamiętać powinny być krótko opisane; niezwykle ważne jest odnotowanie imion i nazwisk nauczycieli; fotografie powinny być szczegółowo opisane, ponieważ po kilku latach trudno odtworzyć kto jest na zdjęciu – podpisów pod fotografiami brakuje w większości kronik.

W dalszej części spotkania prowadzący opowiedział trochę o swojej książce. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn jest pracownikiem UAM w Poznaniu na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Książka, którą wydał „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” została wydana na podstawie kronik szkolnych i doskonale łączyła się z tematyką zajęć, ilustrując wybrane wydarzenia szkolne z lat 1975-1998 z naszego subregionu (współcześnie powiaty: Koniński, Kolski, Słupecki i Turecki). Kronika rozpoczyna się „Krótkim rysem historycznym Słupcy” napisanym przez Jadwigę Karpińską. Książka składa się z dwudziestu pięciu epizodów z historii szkolnictwa przede wszystkim z okresu II Rzeczpospolitej i PRLu.

Autor przewiduje ciąg dalszy swoich – jak sam je nazywa „opowiastek”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ