Koniec Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego!

1103
wyświetlenia

Słupeccy radni podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego. Tym samym wrześniowa sesja w Urzędzie Miasta zakończyła prosperowanie tej jednostki.

-Wiele czasu poświęciliśmy również sprawom Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego.
Przystąpiliśmy do rozmów z Zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie, których tematem było odsprzedanie majątku ruchomego i przekazanie pracowników oraz wydzierżawienie części nieruchomości przy ul. Wspólnej w celu utworzenia zakładu zamiejscowego tej spółki. Założenia te zostały zrealizowane. Firma ta przejęła również większość klientów Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego. Na dziś nasza spółka nie ma już w zasadzie zobowiązań, stąd możemy zaproponować wysokiej radzie uchwałę w sprawie rozwiązania Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego – mówił burmistrz Michał Pyrzyk.Więcej w Głosie Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ