Kolejny dyrektor szpitala spotka się w sądzie ze starostą. Czy i tym razem budżet na tym straci? – Oświadczenie Rafała Spachacza.

1447
wyświetlenia

Po tym jak Starostwo Powiatowe w Słupcy opublikowało informację o odwołaniu dyrektora szpitala, dyr Rafał Spachacz publikuje własne oświadczenie.

Oświadczenie p.o. dyr Rafała Spachacza

W odniesieniu do komunikatu Zarządu Powiatu Słupeckiego niniejszym informuję, że argumenty przywołane w uzasadnieniu uchwały o odwołaniu z pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Słupcy są nieprawdziwe. Wielokrotnie wnioskowałem o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy, co było ignorowane. Starostwo nie jest organem prowadzącym SP ZOZ a Samorząd Powiatu Słupeckiego jest podmiotem tworzącym dla SP ZOZ w Słupcy. Nigdy nie dokonywałem osobiście wycen, o których pisze Zarząd a dokonywali tego specjaliści i inżynierowie, którzy posiadają stosowne uprawnienia i kompetencje w powyższym zakresie. Jednostka jest bardzo dobrze prowadzona, co potwierdził m.in. protokół pokontrolny NIK. Oceny Starosty Jacka Bartkowiaka to subiektywne opinie, nie poparte argumentami, gdyż na żadne wcześniejsze pisma moje jako p.o. dyrektora Starosta i Zarząd nie odpowiedzieli. Nikt z Podmiotu Tworzącego nie przeprowadzał żadnych kontroli, gdyż potrzebowałby stosowne uchwały Rady Powiatu i wymagałoby trybu zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Te argumenty są nieprawdziwe i lakoniczne a mają jedynie na celu uprawdopodobnienia prawdziwych intencji. Jako p.o. dyrektora kwestionowałem merytorycznie dokumentację związaną z rozbudową szpitala i to było powodem braku konsensusu. Pracowałem intensywnie w pandemii koronawirusa, niemal kilkanaście godzin na dobę. Zespół Współpracowników wyraził jedność i uznanie dla mojego zarządzania. Powyższe oświadczenie podpisało blisko 300 współpracowników. Otrzymałem w marcu odznakę honorową od Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Tryb rozwiązania umowy o pracę na mocy uchwały Zarządu jest w mojej ocenie bezprawny. Przepisy stanowią, że Zarząd przed podjęciem uchwały winien dopuścić moje odniesienie i wyjaśnienia, czego nie uczynił. Nie dopełniono zatem niezbędnych formalności. W związku z powyższym przekażę sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Pracy i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

https://www.prawo.pl/samorzad/uchwala-o-odwolaniu-dyrektora-szpitala-zainteresowany-ma-prawo-sie-wypowiedziec-wyrok-nsa,505722.html

dr n. med. Rafał Spachacz, specjalista zdrowia publicznego

Artykuł z zarzutami wobec dyrektora ze strony Zarządu Powiatu Słupeckiego znajdziecie Tutaj

11 KOMENTARZE

  1. Starosta celowo szkaluje opinię dyrektora, podnosi bezpodstawne zarzuty ponieważ chce w ten sposób przezrzucić na niego odpowiedzialność za swoje błędne decyzje

  2. Jedyne na czym starosta się zna to obrażanie innych, szkalowanie ich dobrego imienia i wywoływanie konfliktów. Trzymam kciuki Dyrektorze, oby prawda wyszła na jaw a umoczeni w rozbudowę szpitala ponieśli karę.

  3. Skoro odwołanie p.o.dyrektora niezgodne z prawem to powołanie nowego p.o. też jest niezgodne i wszystkie decyzje nieważne. Ale będzie jazda !!!!

  4. Uchwała o odwołaniu niezgodna z prawem i nieważna. Czekamy na pilne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. Opinia publiczna ma prawo poznać szczegóły a prawda musi zwyciężyć !!! Zarząd powołując nowego p.o. Dyrektora miał świadomość bo starosta Bartkowiak był poinformowany nawet na piśmie, że to niezgodne z prawem. Zrobił to mimo wszystko z pełną świadomością naruszenia. https://www.prawo.pl/samorzad/uchwala-o-odwolaniu-dyrektora-szpitala-zainteresowany-ma-prawo-sie-wypowiedziec-wyrok-nsa,505722.html

  5. Pan Bartkowiak odwołaniem Dyrektora Spachacza chyba chciał odciągnąć od siebie prawdziwe problemy np. z kwestiami prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji z budżetu państwa za 2019 r. i 2020 r., które wydatkował na doposażenie Szpitala …

  6. Wszyscy są w szoku w jaki sposób doszło do przekazania p.o dyrektorowi informacji ,że zostaję pozbawiony swojej funkcji. Mało ludzkie podejście. Niestosowne i nieprofesjonalne. Za chwileczkę będzie problem bo część osób z umów zlecenie odejdzie ze szpitala. I okaże się, że mamy takie braki w kadrze, że sam Pan starosta będzie musiał podwinąć rękawy i dopomóc personel.

  7. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

  8. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

  9. Starosta Bartkowiak absolutnie przegrał w NSA i uchwała o odwołaniu jest nieważna w całości. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest prawomocne. To już drugi dyrektor po pani Wiśniewskiej bezprawnie odwołany przez Jacka Bartkowiaka. Ciekawe jak rozstrzygnie sprawę Wojewoda Wielkopolski. Ciekawe kto będzie płacił horrendalne zapewne odszkodowania ? Jak można tak krzywdzić ludzi ?!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ