Kadra PSP w Lądzie. Seminarium techniczne.

1377
wyświetlenia

W dniach 22-23 września 2011r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, odbyło się seminarium: ?Organizacja zaplecza technicznego ? sprzętu ochrony dróg oddechowych? w którym uczestniczyła kadra Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski. Zarazem odbyła się również narada służbowa pionu logistycznego PSP.

Wszystkich przybyłych powitał starosta Mariusz Roga. Otwarcia seminarium dokonał zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski. Podkreślił, że temat seminarium nie został wybrany przypadkowo. Stwierdził, że w związku z coraz większym zakresem użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych przez straż pożarną, w tym w szczególności przez jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym organizacja zapleczy technicznych dla ratowników będzie odgrywała znaczącą rolę. Zaznaczył, iż skuteczny strażak ? ratownik może być wtedy, gdy czuje się bezpieczny w swoim wyposażeniu.

Spotkanie prowadził Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej PSP bryg. Zbigniew Sural. Przedstawiciele poszczególnych firm działających na polskim rynku zaprezentowali swoje oferty i zasady współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Następnie przedstawiciele wybranych województw relacjonowali, jak ten temat jest rozwiązany w ich komendach. Podczas dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące prezentowanej problematyki. Uwypuklano gdzie istnieją braki i co należy poprawić lub zmienić. Omówiono również najważniejsze bieżące sprawy z zakresu logistycznego w PSP. Z opinii zebranych można wywnioskować, że seminarium spełniło swoje oczekiwania oraz wyjaśniło istniejące niejasności.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ