Jezioro Powidzkie – Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem ptasiej grypy!

253
wyświetlenia

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy – H5N1. Najważniejsze informacje:
– Wirus nie jest groźny dla ludzi!
– Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
– Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka)
– W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków
– W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami
– W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej)
– Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane.
– W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 783111874, gm. Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983
– W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki
– Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.
Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

Inf: Marcin Wróblewski – Biuro Promocji i Strategii, Starostwo Powiatowe w Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ