Jerzy Mikołajewski przed sądem

1494
wyświetlenia

W słupeckim Sądzie Rejonowym odbyła się kolejna rozprawa, z prywatnego oskarżenia pracownika starostwa Henryka Kuźniaka przeciwko byłemu burmistrzowi Słupcy Jerzemu Mikołajewskiemu.

 Na kilkanaście miesięcy przed wyborami samorządowymi w 2010 roku Jerzy Mikołajewski – wówczas radny powiatowy – zaczął pisać felietony na łamach tygodnika “Gazeta Słupecka”. Miały one charakter totalnej krytyki, której celem było starostwo, starosta Mariusz Roga oraz inni lokalni politycy.

Tuż przed wyborami, w 2010 roku Mikołajewski znacznie zaostrzył ton swoich prasowych wypowiedzi. Jesienią tego roku „Gazeta Słupecka” opublikowała serię jego felietonów, będących dziś powodem aktu oskarżenia. Prasowa krytyka autorstwa Mikołajewskiego przekroczyła jednak granice zakreślone przepisami prawa, bowiem opisywany w artykułach „GS” pracownik starostwa Henryk Kuźniak założył sprawę w sądzie, składając przeciwko Mikołajewskiemu prywatny akt oskarżenia o złamanie art. 212 § 2 Kodeksu Karnego, w związku z art. 190a § 1 Kodeksu Karnego.

 Art. 212.

§ 2. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (…) za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

Art. 190a.

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ