Grzeszczak ponownie prezesem

1402
wyświetlenia

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy odbył się 26.09.2011 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Słupcy.

Gospodarzami byli Komendant Powiatowy PSP bryg. Sławomir Kaczorkiewicz oraz Prezes Zarządu OSP druh Eugeniusz Grzeszczak. Gośćmi byli m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Ryszard Kamiński, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu starszy brygadier Lecha Janiak. Prezes Eugeniusz Grzeszczak w swoim wystąpieniu mówił m.in. – Dzisiejszy III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy kończy kampanię sprawozdawczo ? wyborczą w ogniwach związku w powiecie słupeckim w latach 2006 ? 2011. Zjazd ten został poprzedzony Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo ? Wyborczymi w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zjazdami Gminnym.Z danych statystycznych zebranych z informacji zbiorczych wiemy, że na terenie powiatu działa 66 jednostek OSP, w tym 44 typu ?S?. Skupiamy 3358 członków OSP w tym członków czynnych – mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat – 2262, mężczyzn powyżej 65 lat ? 228, kobiet – 259, członków wspierających 395, członków honorowych 214 oraz 608 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym 206 dziewcząt. Siedem jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego. Następnie głos zabrali goście: nadbrygadier Ryszard Kamiński przypomniał jak rodził się pomysł rozbudowy komendy oraz podziękował druhom, za ich zaangażowanie i służbę dla drugiego człowieka. St.bryg. Lech Janiak podkreślił, że współpraca strażaków zawodowych i ochotników w powiecie słupeckim wygląda modelowo. Nawiązał, również do sukcesów sportowych na arenie krajowej jak i międzynarodowej, które rozsławiają małą ojczyznę powiatu. Starosta słupecki Mariusz Roga zaznaczył, że bezpieczeństwo mieszkańców zależy m.in. od posiadanego sprzętu ratowniczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ