Gminna Spółka Wodna – podniesiono składki

1224
wyświetlenia

Dziś swoją działalność w roku ubiegłym podsumowała Gminna Spółka Wodna. Obejmuje ona prawie wszystkie sołectwa w gminie Zagórów.

– Spółka podejmuje coraz więcej działań naprawczych. (…) Z powodu ograniczonych środków finansowych zakres naszych działań jest jednak ciągle zbyt mały. Wynika to z faktu, iż wiele osób nie uiszcza składki na rzecz GSW. Wsparcie dla Spółki w postaci dotacji daje nam możliwość do podejmowania koniecznych działań naprawczych, a także modernizacyjnych. – mówił przewodniczący GSW Jan Kubiak. Dochody Spółki w ubiegłym roku wyniosły 74.312,60zł, natomiast wydatki 72.037,78zł. Ściągalność składek w roku 2014 wyniosła 80%.  W ciągu poprzednich 12 miesięcy usunięto 45 awarii, polegających na czyszczeniu i odmulaniu rowów, czyszczeniu studni i wylotów drenarskich. Prace zostały wykonane w Bukowym, Imielnie, Przybysławiu, Łazińsku Drugim, Łukomiu, Oleśnicy, Nowej Wsi, Podbielu, Drzewcach, Trąbczynie Dworskim, Stanisławowie, Michalinowie Oleśnickim, Szetlewku. Gminna Spółka Wodna skorzystała z dwóch dotacji – z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – 8.690,00zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na odmulenie 1.177,60 mb dna rowu w miejscowościach Szetlewek – Stanisławów. Druga dotacja w wysokości 15.000zł pochodziła z Urzędu Gminy, dzięki tym środkom usunięto awarie drenarskie powstałe na gruntach rolnych w ubiegłym roku. W roku bieżącym Spółka planuje wykonać: prace przy czyszczeniu i odmulaniu rowów w miejscowościach – Kopojno, Szetlewek, Mariantów oraz usuwać na bieżąco awarie powstałe na gruntach rolnych. Na zebraniu poruszony był temat niepłacenia składek przez rolników – Ludzie mają po 10 lat niepłacone składki, jako zarząd nie chcemy tych spraw do komornika oddawać i za naszego rządu jeszcze się to nie zdarzyło. – mówił Jan Kubiak.  Podczas dyskusji jednym z zabierających głos był Zygmunt Jakubowski. Pytał on kiedy uporządkowany zostanie rów przy cmentarzu i na ulicy Berdychów. Jak stwierdził – Zrobił się tam busz, mimo, że dwa lata temu był czyszczony, jednak nie do końca. To nic nie dało. Zamiast zacząć czyścić od ujścia, zrobiono to od źródła. Robi się tam zbiornik retencyjny, mało tego po opadach woda stoi nie 2 dni, a 2 tygodnie, bo ten rów nie ma odbioru. – tłumaczył. Członkowie zebrania podejmowali jeszcze wiele tematów, zwrócono uwagę, że za mało uwagi poświęca się melioracji, czy rozmawiano o pękniętym drenażu w Oleśnicy. Składkę na bieżący rok podniesiono o 2zł, wynosić ona będzie teraz 24zł. Dzięki tej podwyżce Gminna Spółka Wodna będzie mogła ubiegać się o dodatkowe dotacje. Zarządowi GSW, przy jednym głosie wstrzymującym, zostało udzielone absolutorium.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ