Gmina traci kolejną szansę!

1189
wyświetlenia

Jak spór, to o drogi. To już standard w naszych samorządach. Na ostatniej sesji po raz kolejny większością głosów radni zaprzepaścili szansę na pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji.

Wójt Arleta Pleśniak zaproponowała wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały intencyjnej, która dotyczyła przyjęcia do realizacji budowy drogi na odcinku Dziedzice ? Borki. Radni wprowadzili ten punkt pod obrady.

Uchwała intencyjna została zaproponowana ze względu na ścisły termin składania wniosków aplikacyjnych. Budowa wspomnianej drogi miałaby być dofinansowana z krajowego programu budowy i odnowy dróg lokalnych. Na to zadanie gmina już posiada dokumentację.

W dyskusji głos zabrał radny Brodziak, który wspomniał o nieszczęsnej ulicy Konopnickiej w Ciążeniu, która tak, jak dodał radny Czechowski ? jest wałkowana od 17 lat. Z tym, że trzeba dodać, iż walca tam nigdy nie było.

-Nie rozumiem, że projekt na budowę jednej drogi tak łatwo przechodzi, a innej nie ma wcale. Przy ulicy Konopnickiej mieszka ponad 100 osób, a przy drodze na Borki jest kilka domów, w dodatku jest droga alternatywna. Znów okazuje się, że drogi w Ciążeniu są nie do ugryzienia ? mówił radny Brodziak.

Wójt Arleta Pleśniak tłumaczyła, że na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Konopnickiej jest już za późno, gdyż do 5 października trzeba złożyć tylko jeden wniosek na drogę, a na tę Dziedzice ? Borek jest już gotowa dokumentacja.

Radny Czechowski stwierdził, że jeśli debata wokół dróg w Ciążeniu znów będzie zataczać koło, będzie musiał na obrady zamawiać pizzę, bo sesja potrwa do 24 w nocy. Natomiast radny Stanisław Śmigielski nie opowiedział się za budową drogi, bojąc się o zadłużenie gminy. Jak stwierdził, samorząd w Lądku musiałby zaciągnąć kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych, a przy realizacji kolejnych odcinków kanalizowania Ciążenia, gmina straci dużo pieniędzy. – My ustaliliśmy inne priorytety ? dodał radny z Lądku.

Ostatecznie w głosowaniu radni większością głosów odrzucili projekt uchwały intencyjnej i tym samym budowa drogi Dziedzice ? Borki będzie musiała poczekać. Na jak długo, tego nie wie nikt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ