Gmina Słupca – Terminy polowań zbiorowych. Wójt informuje, ze można złożyć sprzeciw!

200
wyświetlenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca w sprawie terminu polowań zbiorowych. Wójt informuje o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec organizowania polowania właścicieli terenów.

Informacje o terminach polowań:

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 84 „Pantera”

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 31 „CYRANKA” w Słupcy

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 6 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 SOKÓŁ w Kazimierzu Biskupim

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

ZOSTAW ODPOWIEDŹ