Gmina Słupca – Komunikat w związku z wykryciem ognisk grypy ptaków w Wielkopolsce!

535
wyświetlenia

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy w związku z wykryciem ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy w związku z wykryciem ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego apeluje do hodowców drobiu o szczególną ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń inspekcji weterynaryjnej w zakresie utrzymywania drobiu. Stwierdzenie ogniska choroby powoduje konieczność likwidacji zakażonego stada oraz skutkuje ograniczeniami dla producentów drobiu.
W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków na teren gospodarstwa producentom drobiu oraz hodowcom drobiu pr2yzagrodowego zaleca się stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji tj. karmienie i pojenie drobiu z pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki; zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt; stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.
Hodowcy drobiu powinni informować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, urzędowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza)o wszystkich podejrzeniach związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej drobiu na fermie.Ponadto należy zgłaszać miejsca, w których utrzymywany jest drób do powiatowego lekarza.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI*), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ