Gmina Ostrowite – Mieszkańcy wygrali z gminą!

1687
wyświetlenia

Mieszkańcy gminy Ostrowite zaskarżyli uchwałę o lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych w okolicy ich domów!

W dniu wczorajszym tj. 19.10.2023 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie lokalizacji przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych ze skargi mieszkańców Sienna, Giewartowa Holendry, Andrzejewa oraz Świnnej.

Wyrok Sądu nie zostawił suchej nitki na uchwale Rady Gminy Ostrowite dokonującej przekształcenia terenów rolnych na obszarze gminy i pomimo iż skarga dotyczyła lokalizacji przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych pod oknami domów mieszkańców ww. miejscowości, Sąd skorzystał ze swojego uprawnienia i ze względu na ogromną skalę naruszeń prawa przez Radę Gminy Ostrowite postanowił orzec ponad żądanie skargi unieważniając uchwałę planistyczną w całości dla obszaru całej gminy.

Sąd przywołując ustne motywy rozstrzygnięcia wytknął Radzie Gminy naruszenie przepisów konstytucyjnych a także rażące naruszenie prawa przez niektórych radnych, Wójta i Przewodniczącego Rady, którzy pomimo swojego prywatnego zaangażowania w tą sprawę nie wyłączyli się z procedowania takiej uchwały, która dotyczyła ich interesów.

Więcej informacji przedstawimy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić się do władz Gminy Ostrowite i przekazać, że sposób w jaki traktowaliście przedstawicieli mieszkańców na sesjach rady gminy był odbiegający od jakichkolwiek standardów demokratycznego państwa prawa. Próbowaliście zatuszować fakty i zaklinaliście rzeczywistość podając nieprawdziwe informacje opinii publicznej, nazywaliście nas „propagandą putinowską”. Wasze zapewnienia, że cała sprawa odbyła się zgodnie z prawem zostały dzisiaj wyrokiem Sądu obnażone i zburzone. Pycha kroczy przed upadkiem. Pamiętajcie że my nigdy nie spoczniemy i nigdy się nie poddamy. Każdy zamach na nasze mienie, zawsze stanowczo odeprzemy.

Do radnych gminy Ostrowite: chcielibyśmy byście mieli świadomość, że pozostanie tej uchwały w obrocie prawnym naraziłoby gminę Ostrowite na gigantyczne roszczenia odszkodowawcze z uwagi na spadek wartości naszych nieruchomości poprzez lokalizację przemysłowych farm bezpośrednio przy naszych domach. Stosowne dokumenty i operaty szacunkowe mamy już przygotowane i w przypadku niepomyślnego wyroku Sądu skierowali byśmy wielomilionowe roszczenia odszkodowawcze przeciwko Gminie. Piszemy Wam to ponieważ w gminie Wam nikt o tym nie powie więc prosimy byście zawsze podejmowali uchwały z uwzględnieniem wszelkich okoliczności jakie mogą się zdarzyć.
Do mieszkańców którzy podjęli wyzwanie i sprzeciwili się tej szkodliwej dla ich nieruchomości uchwale zwracamy się ze szczególnymi podziękowaniami. Nigdy nie dajcie sobie wmówić że coś jest czarne jak jest białe, nigdy się nie poddawajcie, wierzcie w swoje racje i zawsze trzymajcie się razem. Ta sprawa jest jaskrawym dowodem jak ważne są niezależne i niezawisłe Sądy w zderzeniu obywatela z władzą.

Tekst ze strony – STOP Elektrowni Fotowoltaicznej w Giewartowie Holendry,Andrzejewie,Siennie

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ