Gmina Ostrowite dofinansuje zakup pojazdu dla PSP Słupca!

482
wyświetlenia

20 maja 2021 w Urzędzie Gminy Ostrowite miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Ostrowite reprezentowaną przez wójta Mateusza Wojciechowskiego przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Rzemyszkiewicz a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej p.o. mł. bryg. mgr Zbigniewa Rzemyszkiewicza. Zakres umowy obejmuje dofinansowanie przez Gminę Ostrowite zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy w kwocie 30 000,00 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ