Gmina Lądek – Dotacja 100000 złotych na magazynowanie „deszczówki” i czeki dla sołectw Ląd, Samarzewo!

182
wyświetlenia

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego podpisał umowę w ramach programu „Deszczówka” na zadanie pn.” Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ratyniu” na kwotę dotacji 100 000,00 zł.

Umowę kontrasygnowała Skarbnik Gminy Monika Jagodzińska. Ponadto sołectwo Ląd i Samarzewo otrzymało symboliczne czeki po 50 000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. W Lądzie projekt obejmuje wykonanie prac wykończeniowych w budynku Domu Ludowego, natomiast w Samarzewie realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej przed budynkiem sali edukacyjno- szkoleniowej OSP oraz odnowienie jej pomieszczeń, oraz zakup dwóch wiat przystankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ