Gmina Lądek – 3 422 580,00 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej!

220
wyświetlenia

Gmina Lądek znalazła się na liście pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie ” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lądek”. Wnioskowana kwota pomocy to 3 422 580,00 zł. Pomoc przyznano na operacje, które uzyskały co najmniej 12 punktów, szczęśliwie Gminę Lądek oceniono na 21 punktów zajmując 7 /40 miejsce.

W ramach zadania przewidziano:
– modernizację SUW Ciążeń
– przebudowę wodociągu w Ciążeniu
– przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lądku i w Ciążeniu
– budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem zagospodarowania wody

ZOSTAW ODPOWIEDŹ