Gaz ziemny w Zagórowie?

1988
wyświetlenia

Od kilku tygodni Geofizyka Toruń prowadzi badania sejsmiczne w gminie Zagórów. Poszukiwany jest gaz ziemny. Nie wykluczone, że złoża zostaną wykryte. Byłaby to szansa dla gminy ogromna!

Prace realizowane są na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Geofizyka Toruń wykona zdjęcie sejsmiczne badanego terenu w celu zlokalizowania obszarów, gdzie mogą występować złoża ropy naftowej lub gazu ziemnego. Prace obejmują obszar kilku gmin, w tym gminy Zagórów.

Obecnie odwierty prowadzone są w lasach w okolicach Anielewa. Wcześniej eksperci w dziedzinie sejsmiki widziani byli także w Łukomiu, Myszakówku i kilku innych przysiółkach.

Sejsmika jest metodą rozpoznania przestrzeni geologicznej na podstawie informacji uzyskanych w wyniku rejestracji fali sejsmicznej, wzbudzonej w jednym miejscu i zarejestrowanej wzdłuż określonej linii (sejsmika 2D) albo na jakimś obszarze (sejsmika 3D). O tej tematyce postanowiłem porozmawiać z zagórowskim geofizykiem Henrykiem Ulatowskim, który od wielu lat zajmuje się badaniami w Polsce, a także na Bliskim Wschodzie w wielu krajach arabskich.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ