Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 2-3 czerwca 2012

1198
wyświetlenia

PROGRAM FESTIWALU
www.festiwal-lad.pl www.festiwal-lad.pl
Sobota, 2 czerwca 2012

KLASZTOR

9.30-19.00 „Wokół klasztoru średniowiecznego”: iluminowanie ksiąg, prasa
Gutenberga, warsztat witrażysty (krużganki, sień, dziedziniec przed klasztorem)
9.30-19.00 „Odkrywanie średniowiecza” – piknik naukowy (dziedziniec przed
klasztorem)

10.00-18.00 Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

10.30 „Władcy świeccy i duchowni. Wizerunki i symbole na monetach” – otwarcie
wystawy archeologicznej przygotowanej przez Kateriny Zisopulu-Bleja i Zbigniewa
Bartkowiaka z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Sala Organowa – Galeria)
10.45 „Czasy katedr” – rozpoczęcie prezentacji multimedialnej Macieja Przybyła
i Kateriny Zisopulu-Bleja z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (krużganki)
11.00 Cystersi w filmie: „Ludzie Boga” projekcja filmu franc., reż. X. Beauvois,
2010 (sala multimedialna)
12.00 W obozie średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw.
Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)
13.30-16.00 „Królowie i biskupi w średniowieczu” – wykłady popularno-naukowe:
Królowie w średniowieczu – prof. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa)
Biskupi w średniowieczu – prof. Józef Dobosz (Poznań)
Rezydencje pierwszych Piastów – prof. Hanna Kočka-Krenz (Poznań)
Katedry średniowieczne – prof. Szczęsny Skibiński (Poznań)

(wszystkie wykłady w Sali Opackiej)
14.00 „Kruchta, nawa, transept, prezbiterium – czyli jak zbudowany został
kościół?” (kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)
14.00-16.30 „Purpura i złoto” – zabawy edukacyjne dla dzieci (dziedziniec przed
klasztorem)
14.30 „Spotkanie z muzyką dawną” – Henryk Kasperczak z Akademii Muzycznej
w Poznaniu (kapitularz)
14.30-16.00 „Królowie i biskupi w Lądzie” – festiwalowa gra edukacyjna
z nagrodami (punkt informacyjny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
15.00 W obozie średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw. Najświętszej
Marii Panny i Św. Mikołaja)
19.00 Koncert duetu „Liarman” (kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)
20.00 „Królowie i biskupi” – przedstawienie para-teatralne „Dada-Art” z Poznania
(dziedziniec przed kościołem Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)

GRÓD I PODGRODZIE

9.30 Rozpoczęcie Festiwalu
9.30-19.30 „W grodzie i na podgrodziu”: warsztaty rzemieślników, kramy
kupieckie, prace rolnicze, codzienna krzątanina i sceny
z życia dawnych Słowian
10.00-14.00 Konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu przyrody

(punkt informacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu)

10.00 „W blasku królewskiego Majestatu. Wielkopolska
w czasach króla Kazimierza Wielkiego” – otwarcie wystawy posterowej
Macieja Przybyła i Kateriny Zisopulu-Bleja z Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, hall główny)
10.30 „W świecie zwierząt” – zajęcia przed tablicą edukacyjną
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)
11.00 „Szlakiem lądzkich cystersów i biskupów poznańskich” –
wycieczka rowerowa z Lądu do Ciążenia (zbiórka przy Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej)

11.30-12.30 „Pod królewskim patronatem – ochrona przyrody
prowadzona przez dawnych władców” – prelekcja multimedialna mgr
Natalii Sulanowskiej (sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)
12.00-14.30 „I Ty możesz zostać królem!” – zabawy edukacyjne dla dzieci
(Stowarzyszenie „Przeszłość dla Przyszłości” z Poznania)

12.30 Koncert zespołu „Pola Rabarbaru” z Poznania
13.30-14.00 Projekcja filmów o tematyce przyrodniczej
(sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

14.30 „W świecie zwierząt” – zajęcia przed tablicą edukacyjną
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)
15.00 „O królach i smokach” – spektakl muzyczny zespołu „Tryzna”
16.30 Powitanie Gości
17.00 „Bitwa o gród w Lądzie” – inscenizacja historyczna
18.00 Koncert zespołu „Kwartet Jorgi”

Niedziela, 3 czerwca 2012
KLASZTOR

9.30-17.00 „Wokół klasztoru średniowiecznego”: iluminowanie ksiąg, prasa
Gutenberga, warsztat witrażysty (sień i dziedziniec przed klasztorem)
9.30-17.00 „Odkrywanie średniowiecza” – piknik naukowy
(dziedziniec przed klasztorem)
10.00-16.30 Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem
11.00 Królowie i biskupi w filmie: „Becket”
projekcja filmu USA, reż. P. Glenville, 1964 (sala multimedialna)
11.30 W obozie średniowiecznych rycerzy
park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja
12.00-14.00 „Purpura i złoto” – zabawy edukacyjne dla dzieci (Małgorzata
Żukowska z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; dziedziniec przed klasztorem)
12.00-14.00 „Królowie i biskupi w Lądzie” – festiwalowa gra edukacyjna z nagrodami
(punkt informacyjny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
14.00 „Koronacja królewska” – inscenizacja historyczna w wykonaniu Grupy
Widowisk Historycznych „Comes” z Gniezna
(dziedziniec przed kościołem Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)
14.30 „Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody – Super flamina
babylonis” – koncert zespołu „Galakticus”
(kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)
15.30 „Sień, krużganki, wirydarz, cele – czyli jak zbudowany został
średniowieczny klasztor” (zbiórka ptrzed Salą Organową – Galerią)
17.30 Msza Św. na zakończenie Festiwalu
(kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja)

GRÓD I PODGRODZIE

9.30-17.00 „W grodzie i na podgrodziu”: warsztaty rzemieślników, kramy
kupieckie, prace rolnicze, codzienna krzątanina i sceny z życia dawnych Słowian

10.00-14.00 Konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu
przyrody (punkt informacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu)

10.00 „W świecie zwierząt” -zajęcia przed tablicą edukacyjną
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)
10.00 „Historia i przyroda” – wycieczka rowerowa po pradolinie Warty
(grodzisko na „Rydlowej Górze” –„Lądkowski Borek” – Lądek)
(zbiórka przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)
10.30-13.00 „Turniej rycerski na cześć króla” – zabawy edukacyjne
dla dzieci (Stowarzyszenie „Przeszłość dla Przyszłości” z Poznania)
10.30-12.00 „Władza w średniowieczu – idee i konflikty” – wykłady
popularno-naukowe:
Władza we wczesnym średniowieczu – prof. Przemysław Urbańczyk
(Warszawa)
Konflikt króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim
Stanisławem – prof. Przemysław Wiszewski (Wrocław)
(sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

12.00 koncert zespołu „Pola Rabarbaru” z Poznania
13.00 „Bitwa o gród w Lądzie” – inscenizacja
13.30 „Legenda o Kraku i smoku wawelskim” – spektakl dla dzieci
(Drużyna Najemna „Wici” z Poznania)
14.30 „W świecie zwierząt” – zajęcia przed tablicą edukacyjną
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)
15.00 Projekcja filmów o tematyce przyrodniczej
(sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

15.30 Koncert Jacka Hałasa z zespołem „Kwartet Wiejski” z Poznania
17.00 Zakończenie Festiwalu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ