Dzielnicowy ostrzegał młodzież wyjeżdżającą za granicę na praktyki zawodowe

290
wyświetlenia

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Zagórowie asp. szt. Paweł Ławniczak spotkał się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wyjeżdżającymi na praktyki zawodowe do Grecji w ramach projektów Erasmus+, aby przybliżyć im zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas podróży oraz w czasie pobytu w obcym państwie.

W związku z zapewnieniem bezpiecznego wyjazdu i pobytu w Grecji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Teleinformatycznego zostało zorganizowane spotkanie ze starszym dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem. Podczas prelekcji młodzież została zapoznana z zagrożeniami dla zdrowia i życia (handel ludźmi), zagrożeniami towarzyszącymi przemieszczaniu się, a także kradzieżą bagażu, pieniędzy, utratą dokumentów czy odpowiedzialnością karną.Funkcjonariusz w czasie spotkania zapoznał młodzież ze sposobami przeciwdziałania i zabezpieczania się przed możliwością stania się ofiarą handlu ludźmi, odniósł się do przypadków łamania praw człowieka, a także przekazał wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poruszone zostały również aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie. Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ