Dziecięce Marzenia w „Jarzębince”

2125
wyświetlenia

Pod koniec czerwca w Przedszkolu Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dziecięce Marzenia.

Zebranie otworzyła dyrektor przedszkola Danuta Derda, podkreślając jak ważna inicjatywa została podjęta i co wiąże się z działalnością stowarzyszenia. Dalszą część spotkania prowadziła Monika Szygenda, pracownik Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Słupcy. Spośród zebranych osób wybrano Zarząd w składzie: prezes Krystyna Głuchowska, wiceprezes IwonaBuśkiewicz, skarbnik Małgorzata Wesołowska oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący Kamila Filipczak, wiceprzewodniczący Monika Karolak, sekretarz Jolanta Frydrychowicz. Stowarzyszenie Dziecięce Marzenia będzie realizować następujące cele: działanie na rzecz dobra dzieci, prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie edukacji przedszkolnej, szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć dodatkowych, poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych służących rozwojowi osobowości dzieci, udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zapewne dzięki takiemu zaangażowaniu wielu osób mogą spełnić się kolejne marzenia przedszkolaków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ