Drogi przekazywane przez władze powiatu miastu Słupca

221
wyświetlenia
SONY DSC

W dniu 21 września 2022 Michał Pyrzyk jako przedstawiciel Gminy Miejskiej Słupca zawarłem w formie aktu notarialnego umowę darowizny pomiędzy naszą Gminą i Powiatem Słupeckim.

Na mocy umowy, Powiat Słupecki przekazał część ulicy Warszawskiej od Placu Wolności do Ronda Stefana Korbońskiego, Gminie Miejskiej Słupca. Dotychczas przekazano łącznie 9 km dróg. Do przekazania pozostała jeszcze część ul. Traugutta, od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do Ronda Jana Pawła II. Na początku września złożyliśmy także dwa wnioski do Wojewody Wielkopolskiego w celu wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Słupca działek stanowiących drogi publiczne tj. Plac Wolności, ul. Mickiewicza, Plac Parysa, ul. Sukiennicza oraz część ulicy Sienkiewicza od Placu Parysa do drogi krajowej nr 92.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ