DOTACJA DLA FIRMY! NAWET DO 300 TYS. ZŁ

1298
wyświetlenia

W dzisiejszym ?Głosie Naczelnego? chciałbym zwrócić Państwa uwagę oraz zainteresować Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanym w latach 2007-2013 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Już od 26 września 2011r. w ramach tego programu rozpoczyna się nabór wniosków z działania 312 ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich?.

 

Dotacja dla mikrofirmy

 

Wsparcie adresowane jest do osób oraz firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców (Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro). Dofinansowanie będzie udzielane na projekty, po realizacji których zostaną utworzone nowe miejsca pracy. W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie można otrzymać do 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy ? do 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej ? do 300 tys. zł. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż osobie zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą przysługuje dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł jako osobie samo zatrudnionej. Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Warunkiem koniecznym po zrealizowaniu projektu jest utrzymanie stworzonych miejsc pracy przez co najmniej 2 lata oraz utrzymanie ciągłości inwestycji w okresie 5 lat od otrzymania dofinansowania. Więcej w najnowszym wydaniu „Głosu Słupcy”!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ