Dodatkowe zajęcia sportowe w słupeckich szkołach podstawowych

150
wyświetlenia

Władze miasta Słupca pozyskały pieniądze na realizację w 2023 roku dodatkowych zajęć sportowych w słupeckich szkołach podstawowych.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy zajęcia będą realizowane w 2 grupach ćwiczebnych (lekkoatletyka, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe), natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w 3 grupach ćwiczebnych (piłka nożna, siatkówka, taniec i zajęcia ogólnorozwojowe).
Wartość realizacji zadania wyniesie 22 100, 00 złotych, z tego wkład własny Gminy Miejskiej Słupca wynosi 2 300,00 złotych.
Środki finansowe pozyskaliśmy na podstawie złożonych wniosków i w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupca, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu, które jest operatorem Wojewódzkim programu Szkolny Klub Sportowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ