Damwar ze wstrzymaną decyzją na prowadzenie działalności!

1002
wyświetlenia

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim okresie sporo kontrowersji wzbudziła działalność firmy recyklingowej DAMWAR. Ostatnie dni przyniosły jednak rozwiązanie tej kwestii. Jak referował w czasie swojego sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrz Michał Pyrzyk w dniu 20 sierpnia 2012 roku wpłynęła do mnie petycja, w której mieszkańcy ulicy Dworcowej i Ceglanej domagają się w trybie pilnym wydania zakazu prowadzenia działalności przez firmę recyklingową DAMWAR w Słupcy zlokalizowaną przy ul. Bielawskiej. Jako uzasadnienie podano spowodowanie przez wspomnianą firmę zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Do petycji dołączono zdjęcia obrazujące działalność firmy. Petycję złożyli także mieszkańcy ulicy Źródlanej i Wygonowej.Więcej w Głosie Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ