Czy starosta naruszył prawo odwołując dyrektora słupeckiego szpitala? Sprawa ma mieć swój finał w sądzie!

1260
wyświetlenia

Odwołanie dyrektora SPZOZ w Słupcy decyzją Zarządu Powiatu ( Zarząd obradował w niepełnym składzie) zaczyna wzbudzać coraz więcej kontrowersji. Przede wszystkim czy obowiązujące przepisy wskazują na to, że zarówno odwołanie starego jak i powołanie nowego dyrektora szpitala może się okazać nieważne?

Pojawia się wiele pytań.., między innymi czy jeżeli odwołanie i powołanie nowego dyrektora okaże się niezgodne z przepisami, to czy jakakolwiek decyzja nowego dyrektora będzie ważna? Dlaczego podjęto decyzję z dnia na dzień informując kilka dni wcześniej , że rozpoczyna się procedura konkursowa na stanowisko dyrektora szpitala? Jakie wynagrodzenie otrzyma nowy dyrektor?
Postanowiliśmy dopytać o interpretację zaistniałej sytuacji prawników i samego starostę.

Z oświadczenia Rafała Spachacza wynika, że do postępowania poprzedzającego wydanie uchwały o odwołaniu dyrektora szpitala nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Nie zmienia to jednak faktu, że zarząd powiatu powinien zapewnić dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się na każdym etapie. Jeśli władze samorządowe tego zaniechały, to trzeba stwierdzić nieważność uchwały. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Czytaj więcej na Prawo.pl: uchwala-o-odwolaniu-dyrektora

Według powyższego wygląda na to, że Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego dotycząca odwołania p.o. Dyrektora SP ZOZ została podjęta z naruszeniem prawa wynikającym z niedopuszczenia zainteresowanego celem odniesienia i złożenia wyjaśnień do protokołu. Tak podjęta uchwała jest nieważna z mocy prawa i podlega rozstrzygnięciu nadzorczemu organu nadzoru.
Skoro odwołanie p.o. Dyrektora było niezgodne z prawem to wątpliwość budzi podstawa prawna powołania nowego p.o. Dyrektora i ważności podejmowanych przez niego decyzji. Starosta Jacek Bartkowiak miał świadomość tego naruszenia przed powołaniem nowego p.o. Dyrektora.
Podstawę prawną można znaleźć Tutaj – Zapewnienie możliwości czynnego udziału

Co na to starosta powiatu Jacek Bartkowiak?

Czy fakt, że p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy Rafał Spachacz nie miał możliwości wypowiedzenia się w sprawie swojego odwołania i odwołanie przeprowadzono bez jego udziału w postępowaniu stanowi o tym, że Zarząd Powiatu popełnił błąd i zarówno odwołanie starego dyrektora jak i powołanie nowego mogą nie być ważne?

W imieniu starosty odpowiada Krzysztof Raczyńskiodpowiedź_Głos_Słupcy

Artykuł z linkami ze szczegółami odwołania p.o. dyrektora SP ZOZ 1 czerwca 2021 znajdziecie – TUTAJ!

Błędy starostwa czy decyzje zgodne z przepisami?

24 listopada 2020 opublikowaliśmy artykuł na temat niewłaściwego i zbyt długiego czasu trwania powierzenia obowiązków p.o dyrektora SP ZOZ Słupca. – /glos-slupcy-reaguje-na-grozbe-procesow-od-prawnika-slupeckiego-szpitala

Zarząd Powiatu powierzył z dniem 2 czerwca br. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ dr Maciejowi Sobkowskiemu do czasu wyłonienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powierzenia pełnienia obowiązków.
W powyżej podanym w linku artykule pisaliśmy, że do czasu obsady stanowiska w wyniku konkursu w/g art 21 ustawy o pracownikach samorządowych tryb powierzenia obowiązków p.o. dyr szpitala jest taki: „… jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki pracownikowi samorządowemu można powierzyć na okres 3 msc w roku kalendarzowym wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami….
Gdyby do takiego powierzenia obowiązków doszło na przełomie roku np. w październiku okres można wydłużyć do 6 msc.”

Rafał Spachacz na mocy uchwały 10/2019 (10.01.2019) został zatrudniony jako p.o. dyr SP ZOZ Słupca
Zarządu Powiatu najwidoczniej nie obowiązywały istniejące przepisy i Rafał Spachacz został odwołany dopiero 1 czerwca 2021 ( Symbolicznie w Dzień Dziecka?). Na jego miejsce powołano dr Macieja Sobkowskiego.
Czyżby popełniono kolejny błąd w trybie powoływania p.o. dyrektora SP ZOZ Słupca?

Pytanie kolejne to kto za to wszystko zapłaci?

Tekst Piotr Stróżyk

5 KOMENTARZE

  1. Szczególny skutek aktu organu administracji publicznej, jakim jest odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu w trybie natychmiastowym, pociąga za sobą uznanie, że niezależnie od formy aktu i jego nazwy (decyzja, uchwała, zarządzenie), konieczne jest zawsze zapewnienie możliwości wypowiedzenia się przez zainteresowanego, którego dotyczy postępowanie na każdym jego etapie oraz należyte uzasadnienie podjętego aktu.

    Oba wymienione wyżej obowiązki są wywodzone m.in. z przepisu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego i dodatkowo z art. 16 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, przyjętego przez Parlament Europejski w formie rezolucji w dniu 6 września 2001 r. stanowiącego o prawie każdej jednostki do wysłuchania i złożenia wyjaśnień (por. wyrok WSA w Łodzi z 10 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 546/10, wyrok WSA w Lublinie z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Lu 609/11, wyrok WSA w Warszawie z 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 19/17.

  2. Z czystej ludzkiej przyzwoitości należało dać się wypowiedzieć dyrektorowi… a nie, że nie potrzeba.. jeszcze tak nie dawno Starosta wyniósł by go na ołtarze, tyle covidowej kasy dostali a teraz żegnaj i dzięki, że dałeś z siebie zrobić,,fraj@%!^@”
    No tak, ale tutaj ,,przyzwoitość” to słowo klucz! Szkoda, że Starosta nie zabrał głosu czy sam wspaniały zarząd tylko p.Raczyński. Same dupskochrony! Pani Grażyna Kazuś przytula Spachacza a Pani Kazus-Wroblewska go odwołuje. Cyrki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ