Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej : diagnozy, poszukiwania, inspiracje / redakcja naukowa: Rafał Majzner

157
wyświetlenia

Szukając książki …

Nauczycielska profesja w ostatnim czasie coraz częściej stanowi przedmiot badań w
pracach wielu naukowców. Dokonujące się zmiany w strukturach edukacji pociągają za sobą
również ewolucję społecznej roli nauczyciela. Rozważania na temat społecznych oczekiwań
wobec nauczyciela, przeobrażeń jego funkcji oraz innowacyjnych działań edukacyjno-
artystycznych znajdziemy w książce „Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej :
diagnozy, poszukiwania, inspiracje” pod redakcją naukową Rafała Majznera.
Książka ukazuje przeobrażanie się funkcji nauczyciela oraz jego działania w procesie
edukacji artystycznej. Publikacja odpowiada na problemy związane z kształceniem się grupy
społecznej nauczycieli i składa się z dwóch części. W pierwszej ujęte zostały funkcje
współczesnego nauczyciela oraz kompetencje przyszłości. Druga część została nakierowana
na poszukiwanie rozwiązań w kształceniu i praktyce zawodowej nauczycieli, zwrócono
uwagę na edukację muzyczną i plastyczną. Niniejsza książka ma za zadanie przyczynić się do
pogłębionego namysłu nad zawodem nauczyciela, jego problemami i troskami.
Redakcja naukowa prezentuje wysoki poziom merytoryczny, tematyczną spójność
oraz trafność podejmowanych tematów. Pozycja ta jest interesująca i inspirująca dla
studentów pedagogiki, nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i władz oświatowych,
a także rodziców. Na uwagę zasługuje różnorodność i otwartość autorów do omawianej
tematyki, która wpisuje się szeroko w nurt rozważań pedeutologicznych.

Anna Nowak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ