Będą nowi dyrektorzy?

1260
wyświetlenia

Jaka przyszłość czeka lądkowskie Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Ratyniu?15 kwietnia zostały ogłoszone konkursy na dyrektora w SP Ratyń i gimnazjum w Lądku. W SP w Ratyniu Renacie Kwiatkowskiej w czerwcu kończy się termin pełnienia obowiązków. Z kolei w gimnazjum w Lądku kończy się termin przedłużenia powierzonego stanowiska dyrektora Karolowi Bartczakowi. Stąd wójt postanowiła rozpisać konkursy. Nie rozpisano konkursu na dyrektora w lądkowskiej podstawówce, ponieważ tutaj kadencja Marii Rejer kończy się w roku 2014. Dyrektor Bożenie Błaszczak, z ciążeńskiej szkoły podstawowej, pozostało cztery lata do emerytury, więc mimo upływu kadencji, władze gminy zadecydowały o przedłużeniu jej angażu. – Po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych oraz kuratorium oświaty Pani Wójt zdecydowała przedłużyć Pani dyrektor powierzenie stanowiska dyrektora. – tak komentuje to Anna Król, doradca Arlety Pleśniak.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek. Szereg wymagań znaleźć można w biuletynie informacji publicznej gminy Lądek. Termin składania dokumentów mija we wtorek 30 kwietnia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ