7 milionów na drogi powiatowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

393
wyświetlenia

Wzrastają dochody budżetu powiatu słupeckiego, tym samym zwiększą się również wydatki. We wtorek (27.04.) na posiedzeniu zarządu powiatu przyjęto autopoprawkę do tegorocznego planu finansowego.

Jedna ze zmian związana jest z zatwierdzeniem przez Premiera listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok.
Przyznana kwota 7.149.401,63 zł, która znajdzie się w budżecie po przegłosowaniu uchwały przez Radę Powiatu, po stronie dochodów przedstawia się następująco:
– Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Giewartów: 777.885,93 zł
– Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jaroszyn – Ląd: 3.545.939,36 zł
– Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele – dr. woj. 263: 2.825.576,34 zł

Ponadto dochody powiatu wzrosną dodatkowo o kwotę 150.000,00 zł, co jest związane z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrowite na przebudowę drogi w Giewartowie.
Wprowadzenie do budżetu wymienionych kwot, zwiększa jednocześnie wydatki majątkowe powiatu słupeckiego.
W przypadku wspomnianej już drogi w Giewartowie wydatki majątkowe wzrosną łącznie o 1.277.885,93 zł, z tego środki RFRD 777.885,93 zł, wkład Gminy Ostrowite: 150.000,00 zł, oraz w środki własne powiatu w kwocie 350.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu na 2021 rok wyniosą 230.387.789,50 zł a wydatki 252.010.476,35 zł.

Inf. Powiat Słupecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ