3,5 miliona złotych na ochronę zabytków dla Powiatu Słupeckiego

276
wyświetlenia

Dzisiaj została ogłoszona lista beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powiat Słupecki znalazł się na tej liście, by we współpracy z salezjanami zrealizować projekt: Renowacja elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie. Kompleks sakralny w Lądzie to perełka na mapie naszego powiatu słupeckiego
Kwota dotacji to maksymalne dofinansowanie jakie można było uzyskać w tym programie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ