Patriotyzm czy populizm?

1680
wyświetlenia

Do ostrej wymiany zdań pomiędzy przewodniczącą Rady Gminy Janiną Nowak i dyrektor Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego Elżbietą Gonicką doszło podczas obrad komisji oświaty (26.09). Radni debatowali m.in. nad problemem realizacji wychowania patriotycznego w placówkach oświatowych z terenu gminy.

W związku z wprowadzonym przez przewodniczącego komisji Grzegorza Mikułę do porządku obrad punktem dotyczącym realizacji wychowania patriotycznego w placówkach oświatowych zaproszeni zostali dyrektorzy szkół z terenu gminy. Zarówno dyrektor Szkoły Podstawowej w Różannie Elżbieta Maciejewska, jak i dyrektor ZSP w Orchowie Elżbieta Gonicka (dyrektor SP w Bielsku Barbara Gutkowska nie była obecna na posiedzeniu, natomiast dyrektor SP w Słowikowie Elżbieta Przybylska opuściła wcześniej obrady komisji) zgodnie podkreślały, iż w ciągu roku szkolnego uczniowie mają możliwość poznawania symboli narodowych, wychowania w miłości do kraju, ponadto organizowane są akademie oraz tworzone są gazetki ścienne upamiętniające najważniejsze wydarzenia patriotyczne.

Wiele kontrowersji wzbudził poruszony przez radnego Grzegorza Mikułę problem braku obu sztandarów szkół należących do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego (w skład ZSP wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19) podczas uroczystości rozpoczęcia roku.

Dlaczego na tak ważnych uroczystościach nie było obu sztandarów? Nie po to społeczność zbierała się na te sztandary, aby one stały w kącie ? mówił.

Dyrektor ZSP Elżbieta Gonicka tłumaczyła, że podczas inauguracji roku szkolnego uczniowie placówek należących do Zespołu uczestniczą tego dnia na mszy w dwóch innych kościołach, dlatego też często sztandary stosuje się zamiennie.

Z tymi słowami nie zgodziła się przewodnicząca Rady Gminy Janina Nowak (nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie).

Obie szkoły mają swój odrębny statut, każda placówka posiada swój sztandar i nie pamiętam, aby kiedykolwiek były stosowane zamiennie ? argumentowała.

Wypowiedź przewodniczącej zbulwersowała dyrektor Gonicką.

Pani Nowak jest nauczycielką, liczę, że pani powie coś, co obie strony pogodzi w tej chwili, że powie, że w szkołach nie jest tak źle, bo nie jest. Jeden jedyny incydent, kiedy nie pojawił się sztandar w kościele na dolnym Orchowie spowodował, że robi się wokół tego sporo szumu, że musiałabym tłumaczyć nauczyciela, a nie chcę, bo zawsze stoję po stronie nauczyciela. I za to jestem rozliczana. Nawet jak nie jestem obecna na jakiejś sesji albo komisji, a jestem zawsze, przeważnie. Może ostatnio, bo mi zdrowie też na to nie pozwalało. Jeżeli o czymś już mówimy to tylko o sprawach osobowych, nie mówimy o sprawach ważnych. Liczę na to, że pani Nowak przedstawi, jakie treści patriotyczne sama realizuje jako nauczycielka ? mówiła dyrektor Zespołu.

Pani dyrektor, nie jesteśmy na Radzie Pedagogicznej, występuję teraz jako radna ? ripostowała Janina Nowak.

Przewodnicząca Rady Gminy w kwestii realizacji wychowania patriotycznego w placówkach oświatowych proponowała, aby zachęcać uczniów wszystkich szkół do udziału nie tylko na akademiach szkolnych, ale również w uroczystościach gminnych, które odbywają się np. podczas rocznicy 3 maja i 11 listopada.

W trakcie dyskusji głos zabrał również radny Ryszard Świtek, który przy okazji wyraził swoje zdanie na temat trudnej sytuacji rolników.

Jest to temat jak rzeka. Może rzeczywiście podczas uroczystości gminnych należałoby zebrać delegacje, ponieważ frekwencja na nich nawet wśród radnych jest znikoma. No ręce opadają. W tej sytuacji należy szukać dróg wyjścia, ponieważ tych pozytywnych zjawisk na naszym terenie jest na pewno wiele. Nigdy nie wiemy jak długo będziemy żyli. Można by jednego rolnika postawić za jedno pokolenie i przypier?ć mu podatek. Pozostaje tylko tyłek skulić, kolana ścisnąć i przeczekać, jakoś to będzie, żeby nie zostać zwałowanym. I ta polemika przyznam, że mi się nawet podoba, bo przynajmniej wiadomo, co w trawie piszczy ? skomentował zachowanie obecnych na obradach komisji radny Ryszard Świtek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ