Odnowa Wólki Orchowskiej

1639
wyświetlenia

Najmniejsze sołectwo gminy Orchowo jako ostatnie opracowało Plan Odnowy Miejscowości. Stało się tak dopiero po zmianie sołtysa, gdy Eugeniusza Nowaka zastąpił Adam Łukasiewicz.

Pod koniec lutego br. na zebraniu wiejskim sołectwa Wólka Orchowska ponownego kandydowania na stanowisko sołtysa po ponad 20 latach piastowania tej funkcji odmówił Eugeniusz Nowak. Na jego miejsce mieszkańcy wybrali jednogłośnie 28-letniego Adama Łukasiewicza. Nowy sołtys ostro wziął się do pracy. W ostatnim czasie z jego inicjatywy opracowany został Plan Odnowy Miejscowości Wólka Orchowska, który zakłada w przyszłości na terenie wsi m.in. budowę boiska sportowego, zakup urządzeń i sprzętu sportowego, poprawienie oświetlenia na terenie sołectwa, budowę boiska do piłki siatkowej i placu zabaw dla dzieci, budowę chodników, uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza, budowę świetlicy wiejskiej, wyposażenie w niezbędny sprzęt i ogrodzenie, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego oraz budowę sieci kanalizacyjnej.

Więcej w najnowszym wydaniu „Głosu Słupcy”!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ