1% dla tenisistów

1205
wyświetlenia

Słupecki Klub Tenisa Stołowego zwraca się do sympatyków tenisa stołowego, jak także do sympatyków sportu dzieci i młodzieży o wsparcie klubu 1% z podatku dochodowego.

Przy współpracy z FundacjaPartnerstwo, można przekazywać 1%.

Abyprzekazać1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT38 lub IT-28) podając:

numerKRS:0000197334

WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – wpisaćnazwęklubusportowegoiadres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108 , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61).

Więcej informacji i o akcji, można się dowiedzieć na stronie: www.sponsorsportu.pl.

H.WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO(OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego(Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 124.NumerKRS0000197334Wnioskowana kwota

Kwota z poz.126 nie może przekroczyć 1%kwoty z poz.112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.125.               

 

I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy,którzy wypełnili część H,w poz.126mogą podać cel szczegółowy 1%.,a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska I n adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację,np.ułatwiające kontakt z p odatnikiem(telefon,e-mail).

126.Celszczegółowy1%Słupecki Klub Tenisa Stołowego, ul. Kilińskiego 24/8, 62 – 400 Słupca
128.. 127Wyrażamzgodę               

X

 

Z góry bardzo dziękuję,

Jacek Kamza

Prezes SKTS Słupca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ